BOGUSŁAW PLESNIAK

BOGUSŁAW PLEŚNIAK

 

Gołębie uczestnika:
BOGUSŁAW PLEŚNIAK

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0294-15-842
       
2. PL-0294-15-843
       
3. PL-0294-15-848
       
4. PL-0294-15-837
       

WYNIK DRUŻYNY: