RZEPKA MAREK & MARCIN

    

RZEPKA MAREK & MARCIN

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

 

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-029-15-5906
       
2. PL-029-15-5919
       
3. PL-029-15-5937
       
4. PL-029-15-5941
       
5. PL-029-15-5957
       
6. PL-029-15-5960
  .... .... ....

WYNIK DRUŻYNA I :