JAROSŁAW MARYNCZAK

    

JAROSŁAW MARYNCZAK

 

 

JAROSŁAW MARYNCZAK

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

 

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0439-15-1405
       
2. PL-0430-15-1409
       
3. PL-0430-15-1438
       
4. PL-0430-15-1461
       
5. PL-0430-15-1467
       
6. PL-0430-15-1469
       
7. PL-0430-15-1413
       

WYNIK DRUŻYNA I :