BOLKA ADAM

BOLKA ADAM

 

Gołębie uczestnika:
BOLKA ADAM

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0438-15-850
       

WYNIK DRUŻYNY: