PIETRZYK D & J

   

PIETRZYK D&J

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0438-15-9621
       
2. PL-0438-15-9638
       
3. PL-0438-15-10924
       
4. -
       
5. -
       

WYNIK DRUŻYNA I :