KULIG AGNIESZKA

  

 KULIG AGNIESZKA

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0314-15-1727
       
2. PL-0314-15-1728
       
3. PL-0314-15-1761
       
4. PL-0314-15-1767
       
5. PL-0314-15-1768
       

WYNIK DRUŻYNA I :