GÓRKA TADEUSZ

     

GÓRKA TADEUSZ

WG, wspólny gołębnik małopolska

 

 

GÓRKA TADEUSZ

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0438-15-514
       
2. PL-0438-15-516
       
3. PL-0438-15-519
       
4. PL-0438-15-530
       
5. PL-0438-15-535
       
6. PL-0438-15-537
       

WYNIK DRUŻYNA II :

 

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA II

 

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0438-15-514
   -,    
2. PL-0438-15-516
       
3. PL-0438-15-519
       
4. PL-0438-15-530
       
5. PL-0438-15-535
       
6. PL-0438-15-537
       

 

WYNIK DRUŻYNA I :

 

 

 

Tabela wyników z TRENINGÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

NUMER OBRĄCZKI .. T1
T2
T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
PL-0438-15-514                      
PL-0438-15-516                      
PL-0438-15-519                      
PL-0438-15-530                      
PL-0438-15-535                      
PL-0438-15-537                      

 

 

Tabela wyników z KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

NUMER OBRĄCZKI
  K1 K2 K3 K4
PL-0438-15-514          
PL-0438-15-516          
PL-0438-15-519          
PL-0438-15-530          
PL-0438-15-535          
PL-0438-15-537