GÓRKA MARIAN

WG, wspólny gołębnik małopolska WG, wspólny gołębnik małopolska WG, wspólny gołębnik małopolska

GÓRKA MARIAN

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0198-15-5145
       
2. PL-0198-15-5154
       
3. PL-0198-15-5155
       
4. PL-0198-15-5156
       
5. PL-0198-15-5157
       

WYNIK DRUŻYNA I :

 

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA II

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0198-15-2283
       
2. PL-0198-15-2292
       
3. PL-0198-15-2235
       
4. PL-0198-15-2284
       
5. PL-0198-15-2296
       

WYNIK DRUŻYNA II :