Marcin i Filip MRÓZ

Marcin i Filip MRÓZ

 

Gołębie uczestnika:
Marcin i Filip MRÓZ

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0316-15-2201
       
2. PL-0316-15-2204
       

WYNIK DRUŻYNY: