ANDRZEJ CIEŚLAK

ANDRZEJ CIEŚLAK

 

Gołębie uczestnika:
ANDRZEJ CIEŚLAK

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0170-15-5113
       
2. PL-0170-15-5125
       

WYNIK DRUŻYNY: