KONIECZNY I FRYZ TEAM

    

 KONIECZNY I FRYZ TEAM

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0100-15-12168
       
2. PL-0100-15-12173
       
3. PL-0100-15-12179
       
4. PL-0100-15-12182
       
5. PL-0100-15-12189
       

WYNIK DRUŻYNA I :