KAZIMIERZ SIEKLICKI

  

KAZIMIERZ SIEKLICKI

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0344-15-2011
       
2. PL-0344-15-2013
       
3. PL-0334-15-2016
       
4. PL-0334-15-2040
       
5. PL-0334-15-2043
       
6. PL-0334-15-2020
       

WYNIK DRUŻYNA I :