BIEDA-SZUBRYT

   

BIEDA - SZUBRYT

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0231-15-4057
       
2. PL-0231-15-4012
       
3. PL-0231-15-4001
       
4. PL-0231-15-4003
       
5. PL-0231-15-4075
       
6. PL-0231-15-4088
       

WYNIK DRUŻYNA I :