JÓZEF FOCHT ( józekk7 )

  

JÓZEF FOCHT ( józekk7 )

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0305-15-4320
       
2. PL-0305-15-4325
       
3. PL-0305-15-4337
       
4. PL-0305-15-4339
       
5. BRAK
       

WYNIK DRUŻYNA I :