ZBIGNIEW CIEŚLA

  

ZBIGNIEW CIEŚLA

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0403-15-1493
       
2. PL-0403-15-1603
       
3. PL-0403-15-1604
       
4. PL-0403-15-1608
       
5. PL-0403-15-1614
       
6. PL-0403-15-1621
       

WYNIK DRUŻYNA I :