MRZYGŁÓD KAZIMIERZ

MRZYGŁÓD KAZIMIERZ

 

Gołębie uczestnika:
MRZYGŁÓD KAZIMIERZ

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0210-15-9235
       
2. PL-0210-15-9278
       

WYNIK DRUŻYNY: