J A G HOROWSCY

    

J.A.G. HOROWSCY

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0219-15-1411
       
2. PL-0219-15-1414
       
3. PL-0219-15-1415
       
4. PL-0219-15-1455
       
5. PL-0219-15-1499
       

WYNIK DRUŻYNA I :