ANDREW ROBERTS

ANDREWS ROBERT

 

Gołębie uczestnika:
ANDREWS ROBERT

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. CZ-0235-15-298
       
2. CZ-0235-15-299
       

WYNIK DRUŻYNY: