POLAK PIOTR

   

POLAK PIOTR

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0210-15-7752
       
2. PL-0210-15-7754
       
3. PL-0210-15-7759
       
4. PL-0210-15-7760
       
5. PL-0210-15-7757
       

WYNIK DRUŻYNA I :