ADAM KWIATKOWSKI

    

ADAM KWIATKOWSKI

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0176-15-2248
       
2. PL-0176-15-2300
       
3. PL-0176-15-2297
       
4. PL-0176-15-2298
       
5. PL-0176-15-2299
       

WYNIK DRUŻYNA I :