PATRZAŁEK JAROSŁAW

PATRZAŁEK JAROSŁAW

 

Gołębie uczestnika:
PATRZAŁEK JAROSŁAW

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0176-15-9251
       
2. PL-0176-15-9254
       
3. PL-0176-15-9258
       

WYNIK DRUŻYNY: