PAWEŁ BIELA

    

PAWEŁ BIELA

Gołębie uczestnika: DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. PL-0203-15-1892
       
2. PL-0203-15-1895
       
3. PL-0203-15-1972
       
4. PL-0203-15-1973
       
5. PL-0203-15-1974
       

WYNIK DRUŻYNA I :