HOLA PIOTR

HOLA PIOTR 

Witam wszystkich.

 

 HOLA PIOTR

 

Gołębie uczestnika:       DRUŻYNA I

 

Tabela wyników z TRENINGÓW i KONKURSÓW gołębi z WG-MAŁOPOLSKA

LP

 Obrączka/Zdjęcie gołębia Kraj
Wyniki Treningów

Wyniki Konk.

AS Lotnik FINAŁ
1. SU-15-AB2091
       
2. SU-15-AB2092
       
3. SU-15-AB2093
       
4. SU-15-AB2094
       
5. SU-15-AB2095
       

WYNIK DRUŻYNA I :