Regulamin

                          

 

"pobierz plik REGULAMIN 2018"

Klikając w plik REGULAMIN 2018, można zapoznać się ze zmianami jakie chcemy wprowadzić w sezonie 2018.

Standardowa cena za gołębia wynosi 250 zł w sezonie 2018. Aby zwiększyć atrakcyjność nagród, przewidujemy możliwość zwiększenia składki. Do formularza zgłoszeniowego załączymy, ankietę w której każdy z uczestników zostanie zapytany jaka wysokość składki będzie go interesowała, 200, 250, 300 zł.Potencjalny wzrost składki, będzie się wiązał ze wzrostem atrakcyjności nagród w konkursie. Od wyboru wysokości składki będzie zależeć jaka pula pieniężna będzie przewidziana na nagrody w  2019 roku.

 

 


 

 

 

 

Regulamin 2017

1.         W mistrzostwach może wziąć udział każda osoba (za wyjątkiem organizatorów oraz  najbliższej rodziny), osoba ta ma dostarczyć w odpowiednim terminie swoje gołębia na wg-małopolska wraz z kartami własności.

*Gołębie bez kart własności nie biorą udziału w lotach konkursowych. ( Karty najpóźniej muszą być dostarczone do dnia kiedy rozpocznie się pierwszy lot treningowy )

2.         Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie wpłaty w wysokości 50% opłaty uczestnictwa w terminie 14 dni od zgłoszenia udziału. W powyższym przypadku gdy uczestnik nie opłaci w terminie 14 dni opłaty uczestnictwa gołębi, zostanie wykreślony z listy uczestników. Całość opłaty  musi być opłacona do dnia 01.05.2015 lub w szczególnych przypadkach po konsultacji z organizatorem w innym terminie lecz nie później jak do pierwszego lotu konkursowego. Gołębie, które zostaną dostarczone na wspólny gołębnik a opłacone są  w niepełnej kwocie wartości opłaty to taka opłata nie ulega zwrotowi oraz gołębie. (Dostarczone gołębie nie będą brały udziału w lotach, takie gołębie zostają własnością organizatorów.) Termin zgłaszania do wyczerpania miejsc.

Termin przyjmowania gołębi od 01.05.2017 – 11.06.2017. z kartami własności. Rodowody prosimy dostarczyć NAJ PÓŻNIEJ do pierwszego lotu KONKURSOWEGO. W przypadku dostarczenia rodowodu po tym terminie gołąb na aukcji będzie sprzedany procentowo 30% uczestnik 70% organizator. 

      * Gołąb, który będzie wystawiony na aukcji bez rodowodu będzie sprzedany procentowo 30% uczestnik 70% organizator.

* Gołębie nie muszą być szczepione, ponieważ wszystkie gołębie po dostarczeniu będą przechodziły  badania POD WZGLĘDEM ZDROWIA oraz będą szczepione  przeciwko paramyksowirozie i ospie.

3.         Opłata za gołębia będzie wynosić 170 zł   

3a.       Po wpłaceniu zaliczki i poinformowaniu orgamnizatorów do końca lutego 2017 roku, że uczestnik nie jest w stanie dostarczyć gołębi może ubiegać się o 70% zwrotu zapłaconej zaliczki. Po upływie terminu czyli od 01.03.2017 taki zwrot nie będzie możliwy.

3b.       W dniu dostarczenia gołębi,  zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.


4.         Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn (5 sztuk) + 1 R. Można  będzie zgłaszać mniejsze ilości gołębi składające się z 2,3 lub 4 szt. ale będzie się to automatycznie wiązało z mniejszymi szansami o wygraną oraz nie będzie można dostarczyć gołębia + 1 R.

4.a       Drużyna gołębi składa się z minimum 5szt, gdzie pierwsze 3 gołębie z drużyny zdobywają punkty w lotach konkursowych, zdobywając konkurs na bazie 33%. Gołębie, które nie składają się  z drużyny 5 szt nie rywalizują w kwalifikacji drużynowej.  Punktami będą obliczane sumy AS – punktów trzech pierwszych gołębi z drużyny, które zmieściły się w bazie 33%. Aby wyłonić najlepszą drużynę będzie decydowała liczba konkursów gołębi, później sumowane punkty gołębi z poszczególnych lotów konkursowych.

 

5.         Gołąb rezerwowy  bierze udział o nagrody w lotach  konkursowych  oraz w locie FINAŁOWYM, lecz nie bierze udziału w klasyfikacji drużynowej (patrz pkt. 5a. regulaminu.)

5a        Gołąb rezerwowy może również brać udział w konkursach indywidualnych i w locie Finałowym pod warunkiem opłacenia takiego gołębia w wysokości 50 zł, taki gołąb zostanie aktywowany jako gołąb rezerwowy oznaczony symbolem „R”. Nieaktywowanie takiego gołębia będzie się wiązało z tym, że gołąb  nie będzie uczestniczył w lotach.  [ w przypadku gdy taki gołąb zostanie aktywowany, będzie brał udział z innymi gołębiami w konkursach i zdobywał dodatkowo indywidualne nagrody wśród gołębi oznaczonych symbolem  „R”.  Nagrodami dla gołębi aktywowanych będą miejsca od 1 do 3 jako najlepsze AS-lotnik,  gołębi oznaczonych symbolem „R”. ] ILOŚC ZGŁOSZONYCH GOŁĘBI REZERWOWYCH NIE JEST WAŻNA, SUMA WYGRANYCH SIĘ NIE ZMIENIA.  JEST STAŁA !

Lotnik  „R” po wszystkich lotach konkursowych + Finał:

Najlepszy lotnik liczony na bazie 1:3 (33%) LICZY SIĘ NAJPIERW SUMA KONK + PUNKTY.

1. miejsce 800zł

2. miejsce 500 zł
 3. miejsce 200 zł

5a.a     Aktywowanie gołębi rezerwowych będzie możliwe do końca maja 2017 przez uczestnika lub innej osoby po tej dacie. Jeżeli uczestnik nie aktywuje gołębia to inna osoba może aktywować takiego gołębia w kwocie 50 zł gdzie w takim przypadku gołąb będzie walczył tylko o nagrody dla Lotnika „R” po wszystkich lotach konkursowych + Finał.  Inna osoba niż uczestnik po aktywowaniu gołębia w kwocie 50zł zdobywa tylko nagrody dla lotników „R” nie zdobywa innych nagród. Gołąb „R” jeżeli zostanie aktywowany przez inna osobę niż uczestnik a będzie miał możliwość zdobycia innej nagrody to taka nagroda nie należy się innej osobie a przechodzi na kolejnego gołębia, który zdobył wynik nie będącym gołębiem „R”.  

6.         Plan lotów zakłada loty z kierunku PÓŁNOCNEGO

1. lot konkursowy : około 150 km

2.  lot konkursowy: około 240 km

3. lot konkursowy: około 350 km


5. Lot finałowy dnia .--.09.2017r : 500 – 550 km okolice KOSZALINA.

Loty treningowe:

                                           Około 10 lotów treningowych z odległości od 5km -90 km.          

Pierwszy lot treningowy planowany około 15.07.2017

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia lotu oraz zmiany terminu lotu ze względu na warunki atmosferyczne.

* Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed  lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia nie będzie wkładany na najbliższy lot ( będzie wykonywany Tel do uczestnika o stanie zdrowia gołębia. )

7.         Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisje składające się z organizatorów oraz chętnych uczestników wg-małopolska.

8.         Loty będą odbywały się własnym transportem  ( poniedziałek – piątek ). Chyba, że nie pozwolą na to warunki atmosferyczne to w soboty.

9.         Obsada Wspólnego gołębnika w 2017 roku będzie wynosić 400 gołębi. + gołębie „R” dodatkowych w przypadku zgłoszenia drużyny 5szt + 1 „R”.

10.       Nagrody. Przy obsadzie 400 gołębi całkowita pula będzie wynosiła około 38.000 tys. zł + ewentualne nagrody od sponsorów. [ przy kwocie 170 zł za gołębia ]

Lot finałowy. Nagrodzonych zostanie 30 najszybszych gołębi według następującego podziału:

AKTYWACJA GOŁĘBI NA LOT FINAŁOWY:

Każdy uczestnik lub inna osoba może aktywować gołębia, który będzie wkładany na lot finałowy. Taka aktywacja będzie wynosiła 100zł od poszczególnego gołębia. Uczestnik, który aktywuje swojego gołębia może zdobyć całość wygranej plus wygraną z aktywacji. Inna osoba niż uczestnik, która aktywuje gołębia danego uczestnika będzie mogła zdobyć tylko wygraną sumę procentową z aktywowanych gołębi.

X

WYGRANA

Wygrana razem plus dodatkowa aktywacja. AKTYWACJA

100 ZŁ GOŁĄB

PUCHAR/ DYPLOM

1

3000zł

 30%

PUCHAR/DYPLOM

2

2000zł

 20%

DYPLOM

3

1500zł

 15%

DYPLOM

4

1000zł

10%

DYPLOM

5

800zł

 8%

DYPLOM

6

600zł

 6%

DYPLOM

7

500zł

5%

DYPLOM

8

400zł

3%

DYPLOM

9

300zł

2%

DYPLOM

10

200zł

1%

DYPLOM

11-15

100zł

 

DYPLOM

16-20

75zł

 

DYPLOM

21-30

50zł

 

DYPLOM

Loty 1-4. Z każdego lotu będzie nagrodzonych 10 najszybszych gołębi:  10 najszybszych gołębi z każdego lotu wygrywa dyplom.

X

KONK 1

KONK 2

KONK 3

1

150zł

150zł

200zł

2

  150zł

150zł

200zł

3

150zł

150zł

200zł

4

100zł

100zł

150zł

5

100zł

100zł

150zł

6

50zł

50zł

100zł

7

50zł

50zł

100zł

8

50zł

50zł

100zł

9

50zł

50zł

100zł

10

50zł

50zł

100zł

 

 

Loty Drużyna po 3 lotach konkursowych + FINAŁ:

Drużyna liczona z sumy ilości konkursów + suma AS-punkty  
                 1 miejsce 4000zł + puchar + dyplom
    2 miejsce 3000zł + dyplom
    3 miejsce 2000zł + dyplom

      4 miejsce  1000 zł + dyplom

    5 miejsce  500 zł + dyplom

 

Lotnik po wszystkich lotach konkursowych + Finał:

Najlepszy lotnik liczony na bazie 1:3 (33%) najpierw liczona liczba konkursów później liczba AS-punkty
                 

                 1. miejsce 4000zł + puchar + dyplom
    2. miejsce 3000zł + dyplom
    3. miejsce 2000zł + dyplom
    4. miejsce 1000zł + dyplom

    5. miejsce   800zł + dyplom

    6. miejsce   500zł + dyplom

    7. miejsce  400zł + dyplom

   8. miejsce  300zł + dyplom

   9. miejsce  200zł + dyplom

 10. miejsce  100zł + dyplom

    11.-15. miejsce 50zł + dyplom

 

 

Lotnik  „R” po wszystkich lotach konkursowych + Finał:

Najlepszy lotnik liczony na bazie 1:3 (33%) LICZY SIĘ PIERWSZA SUMA KONK + PUNKTY.

  1. miejsce 800 zł

                                                                          2. miejsce 500 zł
                                                                          3. miejsce 200 zł

11.       Organizatorzy biorą na siebie obowiązek:

- opieki nad powierzonymi gołębiami, opieki zdrowotnej (szczepienia,badania weterynaryjne), prawidłowego żywienia (karmy, witaminy) organizacji lotów treningowych i konkursowych
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie   internetowej.

12.       Po sezonie zostanie zorganizowana aukcja, z której 50% uzyskanej kwoty trafia do właściciela gołębia, 50% do Organizatorów. Gołębie, które  są wystawione na sprzedaż w pierwszej licytacji i nie zostaną zakupione ze sprzedaży, przechodzą na własność organizatora. Rodowody prosimy dostarczyć NAJ PÓŻNIEJ do pierwszego lotu KONKURSOWEGO. W przypadku dostarczenia rodowodu po tym terminie gołąb na aukcji będzie sprzedany procentowo 30% uczestnik 70% organizator. 

 

* Wszystkie nagrody  będą wypłacane po zakończeniu  aukcji oraz wpłacie  za zakupionego gołębia z aukcji. Wszystkie gołębie, które  powrócą z lotu finałowego w ciągu 1 tyg. Od odbytego lotu finałowego  zostają wystawione na aukcji z której 50% uzyskanej kwoty trafia do hodowcy gołębia a 50% do organizatorów. Gołębie które wrócą do końca roku po 7dniach od lotu finałowego są wystawione na aukcje. Gołębie nie sprzedane po pierwszej aukcji stają się własnością organizatora. Gołębie, które powrócą w nowym sezonie 2018 zostają własnością organizatora i on decyduje o dalszym losie gołębia. Kwota pomniejszona o prowizję zostanie podzielona pomiędzy uczestnikiem a organizatorem.

13.       Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza lecz nie przewidujemy organizacji takich mistrzostw/rywalizacji przy mniejszej liczbie niż 200szt.,więc prosimy o aktualizowanie formularza i zapisywanie się do uczestnictwa w rywalizacji i pokazanie się od jak najlepszej strony.

DOBRY LOT!

 

 

14.Należny 10% podatek od nagród pieniężnych odprowadza organizator,tym samym oznacza to
iż wygrane  będą pomniejszone o 10% .